Tilda Designer
Tilda Designer курсына қош келдіңіз!
Төмендегі сілтемелерге өтіп сабақтарды қарай аласыз. Ішінде видео материал және үй тапсырмалары бар. Сабақтарды соңына дейін көріп, түсінбей қалған жерлерін қайта көріп,үй тапсырмаларын орындап жүріңіз.
Сәттілік!