Tilda Designer
22-сабақ
HTML код
Сайтыңызға HTML кодтар қосу арқылы тильданың мүмкіндіктерін арттыруды үйренесіз
11:39
23-сабақ
HTML код 2
Кодтар қолдану арқылы сайт мүмкіндіктерін арттыру сабағының екінші бөлімі
12:01
Сабақта қолданылған HTML кодтар тізімі
Сабақтарды аяқтадыңыз ба?
ИӘ!
Үй тапсырмасы
- HTML кодтардың логикасын түсініп алу
- Өз сайтыңызға осы кодтарды қолданып көру
Akarys Zhumyn © 2018-2021
Барлық құқықтар қорғалған