Мини-курсқа қатысу үшін төмендегі форманы толтырыңыз
Сіздің почтаңызға логин және пароль келеді. Сол арқылы платформаға логин және пароль келеді
Форманы толық толтыруды сұраймыз!